Analiza Przedwdrożeniowa - ERP dla Twojwj firmy.

Firmy produkcyjne coraz częściej poszukują rozwiązań informatycznych, które pomogą w efektownym sterowaniu i zarządzaniu produkcją. Specyficzne wymagania firm produkcyjnych wymagają od systemu ERP możliwości śledzenia na bieżąco postępów w realizacji produkcji, oraz dawać odpowiedź na szereg pytań, które będą wpływały na konkurencyjność formy.

 

Zapytaj o analizę

 

W przypadku firm produkcyjnych najważniejszy jest etap wytwarzania produktu, ale również zadania okołoprodukcyjne są równie ważne. Przygotowanie produkcji, opracowanie technologii, zakup materiałów i podzespołów, potrzebnych do produkcji. Do tego dochodzą procesy związane z obsługa kadrowo-finansową firmy, oraz wiele innych procesów mających mniejszy lub większy wpływ na produkcję i kondycje firmy.

Analiza Przedwdrożeniowa jest procesem, podczas którego nasz wyspecjalizowany zespół przeprowadzi szczegółowe rozpoznanie faktycznych potrzeb Twojej firmy. Dzięki temu będziemy mogli zaproponować skrojone na miarę rozwiązanie i kompleksowe wdrożenie. Zaproponowane w ten sposób terminy, będą dopasowane do planu firmy i powiązane z zaplanowanym na ten cel budżetem. Pochodną raportu jest możliwość sprawdzenia jak obiektywne źródło widzi procesy zachodzące w Twojej firmie.

Co zyskujesz dzięki Analizie Przedwdrożeniowej:

  • Zrobimy audyt procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych pod kątem możliwości zastosowania rozwiązań informatycznych usprawniających produkcję.
  • Pomożemy Ci uporządkować potrzeby i określić oczekiwania odnośnie systemu informatycznego.
  • Wspólnie określimy cel wdrożenia oraz zbudujemy zespół wdrożeniowy
  • Pomożemy Ci w podjęciu decyzji o zakupie rozwiązania.
  • Dostosujemy harmonogram wdrożenia do potrzeb Twojej firmy oraz określimy koszt inwestycji.

Wszystkie spotkania audytowe przeprowadzone zostaną przez doświadczonych konsultantów VeraShape. Analizie zostaną poddane wszystkie obszary produkcyjnej i okołoprodukcyjnej działalności firmy z punktu widzenia przyszłego wdrożenia systemu ERP. Wnioski płynące z naszej analizy zostaną podsumowane w szczegółowym raporcie opisującym planowane rozwiązanie informatyczne.

Zapytaj o analizę