WORKPLAN-system-erp-dla-warsztatow-produkcyjnych-prototypy-produkcja-seryjna WORKPLAN_dodatkowe-moduły WORKPLAN_dodatkowe-moduły_prognoza-finansowa

WORKPLAN | Dodatkowe Moduły

WORKPLAN posiada dodatkowe dołączane funkcjonalności lub zawarte w poszczególnych modułach, w tym:

Moduł Analizy: Pozwala na wykonanie szczegółowej analizy dotyczącej ofert, zleceń, czasów, kosztów i innych wskaźników za pomocą kilku prostych kliknięć myszą.

Zaawansowana lista materiałów: może być używana do importowania informacji BOM z systemu CAD.

CRM do zarządzanie relacjami z klientami: Pozwala zarządzać szansami sprzedaży, planować działania, tworzyć przypomnienia. Wszystkie te zmienne można przeglądać na osi czasu.

Możliwość obsługi wielu witryn: Pozwala zarządzać różnymi fizycznymi lub strategicznymi lokalizacjami biznesowymi tej samej firmy.

Produkcja seryjna: zarządzanie produkcją części seryjnych do pracy i zapasów. Pozwala na rejestrację części zgodnych i złomowanych.

Prognoza finansowa: Pozwala na przeglądanie wpływów i wydatków środków pieniężnych na podstawie zaplanowanych płatności, a także faktur utworzonych dla rachunków z odbiorcami i zamówionych materiałów z listy zobowiązań.

Kluczowe wskaźniki wydajności: pozwala mierzyć wydajność w czasie rzeczywistym za pomocą niestandardowych wskaźników, raportów i menu analizy.

 

Zapytaj o wycenę ERP dla swojej firmy