Funkcje systemu WORKPLAN

WORKPLAN dostarcza funkcjonalności szczególnie potrzebne w Twojej firmie.System ERP został specjalnie przygotowany na potrzeby firm pracujących z:

 • zadaniami
 • projektami
 • produkcją na zamówienie
 • produkcją dostosowaną do klienta

Firmy te są zwykle zaangażowane w projektowanie i/lub produkcję: form, matryc, narzędzi, modeli, prototypów, maszyn specjalnych lub podobnych.

Rozwiązanie WORKPLAN jest w pełni skalowalne i zawiera narzędzia “MyWORKPLAN” do zarządzania projektami i produkcją oraz “WORKPLAN Enterprise” do pełnego planowania i zarządzania zasobami firmy (ERP).

 

Zapytaj o wycenę ERP dla swojej firmy

 

Dostępne funkcje WORKPLAN obejmują:

 • Quotations (Ofertowanie)
 • Job Tracking (Marszruta)
 • Planing and Simulations (Planowanie i Symulacja)
 • Serial Production (Produkcja seryjna)
 • Purchasing and Stock Managment (Zakupy i gospodarka magazynowa)
 • Time Managment (Kontrola czasu)
 • Quality Managment (Zarządzanie jakością)
 • Performance Managment
 • Information Managment (Zarządzanie informacją)
 • CRM (Kontakty z klientami i dostawcami)
 • CAD Data Analysis and Integreted CAM Interface (Narzędzia Analizy CAD i Interfejs CAM)
 • Other Tools (Inne narzędzia)

Co ważne, system posiada również szereg funkcji i opcji specjalnie dostosowanych do pracy z zadaniami i projektami bazującymi na planie pracy. Należą do nich:

Narzędzia Analizy CAD i Interfejs CAM: Ofertowe i produkcyjne decyzje bardzo często bazują na informacjach pochodzących z systemów CAD i CAM. WORKPLAN jest pierwszym rozwiązaniem dla działalności produkcyjnej, który obejmuje zintegrowany interfejs do analizy modeli CAD i połączony interfejs do aplikacji CAM. Dla zaawansowanych analiz CAD i współdzielenia plików aplikacja WorksXPlore 3D może być zintegrowana z systemem.

Charakterystyczne kryteria techniczne: Użytkownicy mogą zdefiniować zestaw charakterystycznych kryteriów swoich produktów aby określić złożoność i kompleksowo podejść do projektu. Te kryteria mogą być użyte do kalkulacji podczas zapytań ofertowych, lub przeszukiwania, kopiowania czy edycji porównywalnych zakończonych projektów, dla szybkiego i dokładnego obliczenia kosztów.

Struktura danych: Modyfikacje projektu są powszechne w trakcie cyklu życia projektu. W przeciwieństwie do innych systemów, WORKPLAN posiada strukturę bazy danych, co pozwala każdą modyfikację rejestrować, modyfikować kosztorys i modyfikować plan. Jest to niezbędne do zarządzania modyfikacjami po procesie sprzedaży lub w trakcie napraw.

Zarządzanie cyklem życia projektu: System zawiera inteligentny moduł do przechowywania w jednym miejscy wszystkich plików i dokumentów powiązanych z każdym projektem. Możesz śledzić wszystkie zmiany i zawsze pracować z najnowszymi danymi.

Schemat komunikacji: Informacje o kamieniach milowych, ważnych punktach projektu, modyfikacjach i wiadomości powinny być przekazywane sprawnie do wszystkich osób zaangażowanych w projekt. System WORKPLAN zawiera kilka narzędzi aby przyśpieszyć i zautomatyzować ten istotny proces komunikacji.

Zapytaj o wycenę ERP dla swojej firmy