Korzyści

Podniesienie produktywności, możliwości i efektywności.

Dzięki rozwiązaniom WorkPlan w zakresie zasobów i poziomów magazynowych można zminimalizować czas administracji i zredukować ilość pojawiających się błędów. Praca będzie efektywna we wszystkich aspektach działania firmy.

Poniżej lista ilustrująca jak funkcje i funkcjonalności dostępne w WorksPlan dostarczają prawdziwych rozwiązań i korzyści w prowadzeniu wydajnego biznesu. Szybsze, dokładniejsze i bardziej opłacalne ofertowanie

 • Poprzez korzystanie z doświadczeń poprzednich projektów i zleceń, lub wcześnie przygotowanych ofert
 • Poprzez analizę projektów CAD i podgląd informacji z systemów CAM
 • Poprzez import list materiałowych z dowolnego systemu zewnętrznego
 • Poprzez użycie przygotowanych arkuszy kalkulujących cenę
 • Poprzez zastosowanie charakterystycznych kryteriów dla nowego projektu/zlecenia dla przyśpieszenia procesu
 • Poprzez tworzenie plików w formacie MS Worrd i PDM bezpośrednio z WorkPlan do bezpośredniego wysłania poprzez e-mail
 • Efektywne zarządzanie zamówieniami
 • Poprzez automatyczną konwersję z zapytania w zamówienie sprzedażowe
 • Poprzez bieżące kosztorysowanie i sumaryczne planowanie czasu
 • Poprzez bieżące śledzenie wszystkich zadań, pod zadań i innych
 • Poprzez zapewnienie terminowego i dokładnego fakturowania

Optymalne wykorzystanie zasobów przy efektywnym planowaniu i symulacjach

 • Poprzez określanie listy zadań dla każdego zlecenia produkcyjnego
 • Poprzez użycie łatwych narzędzi do tworzenia i kopiowania sekwencji z innych zleceń wraz z logicznym procesowym kreatorem połączeń zależności pomiędzy zadaniami
 • Poprzez planowanie do przodu, planowanie wsteczne, czy w określonych ramach czasowych
 • Poprze łatwe w czytaniu wykresy Gantta
 • Poprzez analizę obciążenia dla zasobów lub usług do eliminacji wąskich gardeł
 • Poprzez optymalizację obciążenia i planowanie podwykonawstwa
 • Poprzez definiowanie znaczników, ważnych etapów projektu, kamieni milowych i informacji o każdym etapie projektu
 • Poprzez eksport zadań i zasobów do MS Excel, lub MS Project

Efektywne zarządzanie zakupami i zapasami

 • Poprzez zintegrowany moduł zakupów
 • Poprzez efektywne zarządzanie zapytaniami ofertowymi
 • Poprzez zarządzanie poddostawcami
 • Poprzez automatyzację przygotowania dokumentów z dostawcami
 • Poprzez utrzymanie minimalnych zapasów
 • Poprzez definicję ilości zastrzeżonych
 • Poprzez pełną identyfikowalność
 • Poprzez efektywne zarządzanie zapasami

Optymalna kontrola czasu pracy

 • Poprzez kontrolowanie wszystkich harmonogramowanych prac, przerw, powtarzalnych cykli i zmian
 • Poprzez rejestrowanie za pomocą ekranów dotykowych, kodów kresowych
 • Poprzez wykorzystanie ekranu podglądu pracy warsztatu gdzie prezentowane są zadania w czasie rzeczywistym realizowane przez każdą maszynę i pracownika
 • Poprzez ustawienie czasów pracy pracowników i ich nieobecności, zasad czasu wolnego i świąt
 • Poprzez bezpośrednie połączenie z interfejsem systemu płacowego

Redukcja błędów i kosztów niekwalifikowanych

 • Poprzez rejestrację czasu i kosztu powstania braku
 • Poprzez tworzenie arkuszy niezgodności
 • Poprzez rozległe i automatyczne oceny dostawców
 • Poprzez scentralizowany system zarządzania plikami
 • Poprzez śledzenie każdego elementu w całym procesie produkcyjnym

Zwiększenie wydajności poszczególnych działów i całej firmy

 • Poprzez kluczowe wskaźniki wydajności
 • Poprzez optymalizację przepływów pieniężnych
 • Poprzez śledzenie wydajności dostawców i kooperantów
 • Poprzez indywidualny generator raportów

Ulepszenie i zautomatyzowanie komunikacji

 • Poprzez zapewnienie wszystkim zaangażowanym w projekt informacji o ważnych datach, modyfikacjach i wiadomościach
 • Poprzez terminową wymianę informacji z dostawcami i klientami
 • Poprzez eksport raportów do formatu PDF, MS Word czy MS Excel
 • Poprzez eksportowanie harmonogramów do formatów MS Excel czy MS Project
 • Poprzez użycie narzędzi analizy modeli CAD w celu omówienia warunków technicznych współpracy z klientem

Ogólne efektywności w działaniu firmy:

 • Wszystkie aktualne informacje na bieżąco dostępne sa w zintegrowanym systemie zarządzania plikami
 • Bezpośredni interfejs do aplikacji CAD, ERP, CAM, czy programów księgowych
 • Bezpośrednie interfejsy do MS Office i Open Office
 • Zautomatyzowane i bezpieczne tworzenie kopii zapasowych
 • Dostosowane szablony drukowania
 • Kontrola praw dostępu użytkowników do informacji
 • System samouczków pomagający w opanowaniu podstaw systemu
 • Centrum pomocy kontekstowej pomagające w codziennej pracy
 • Alarmy wewnętrzne, wbudowany moduł wymiany informacji pozwala płynnie pracować nad powierzonymi zadaniami

Zapytaj o wycenę ERP dla swojej firmy