Zarząd

Dla właścicieli firm i osób zarządzających na najwyższym szczeblu, przygotowaliśmy narzędzia pozwalające na analizowanie danych produkcyjnych i ich wpływu na kondycję firmy. Przygotowane schematy raportów pozwalają szybko wyselekcjonować potrzebne dane, pomagając podejmować strategiczne decyzje.

 

Dyrektor finansowy

Dostarcza informacji na temat rozrachunków pod kątem kontroli płynności finansowej pochodzących z produkcji. Analiza CashFlow na podstawie danych z zakupów i faktur przedstawia dane w wybranych przedziałach czasowych. Weryfikacja zestawień wpływów i wydatków pozwala ocenić zapotrzebowanie finansowe.

 

Księgowy

Pracę codzienną księgowości usprawnia interfejs importu i eksportu informacji o fakturach w powiązaniu z realizowanymi zamówieniami. System WorkPlan integrujemy z systemem już pracującym w firmie. Dzięki temu narzędzia rozliczeń finansowych w firmie pozostają takie same.

 

Dyrektor sprzedaży

System zbiera wszystkie informacje na temat przygotowanych ofert i pozwala analizować przebieg procesów sprzedaży. Zestaw raportów pozwala szybko wyselekcjonować dane potrzebne do podjęcia decyzji. Informacje od wszystkich pracowników działu sprzedaży gromadzone są w jednym miejscu i dostępne są w czasie rzeczywistym.

 

Pracownik sprzedaży

System opracowany został zgodnie z zasadą „Dane do systemu wprowadzamy tylko raz”. Dzięki temu nie ma potrzeby wprowadzania tych samych danych w różnych miejscach. System powiązań pomiędzy informacjami o kontaktach, klientach, dostawcach, produktach, ofertach, zleceniach, fakturach i innych elementach daje dużą elastyczność podczas pracy nad ofertą dla klienta i podczas kontaktów z poddostawcami. Mamy również dostęp do danych historycznych w powiązaniu z dowolnym elementem (np. klient, dostawca, zamówienia, oferty…). Oferty wszystkich pracowników gromadzone są w jednym miejscu i korzystają z tych samych danych. Szablony ofert pozwalają pracować wszystkim w tym samym standardzie w łatwy i prosty sposób.

 

Kierownik projektu

Narzędzia wspierające zarządzanie projektami. Zapewnia planowanie oraz kontrolę wykonania budżetu. Dzięki możliwości wprowadzenia opisu analitycznego dokumenty (kosztowe lub przychodowe) są automatycznie przyporządkowywane do poszczególnych pozycji budżetu. Program wykorzystuje mechanizmy podzielników opartych o Centra kosztów, a elastyczna struktura pozwala definiować własne schematy podziałowe oraz zestawy podzielników. Dostarcza informacji o miejscach powstawania kosztów.

 

Planista

Mając wszystkie zadania do zaplanowania zebrane w jednym miejscu można w łatwy sposób rozplanować zadania w kontekście zasobów i ich obciążenia. Możliwość elastycznego planowania bazuje na powiązanych informacjach odnośnie technologii wykonania i powiązań pomiędzy zadaniami. Narzędzia symulacji planu dają możliwości powiązania harmonogramu z datami wpisanymi w ofercie i pozwalają planować w elastyczny sposób.

 

Dyrektor produkcji

Rozliczenie budżetu zamówienia odbywa się poprzez rejestrację kosztów rzeczywistych i porównanie z założeniami oferty. Koszty produkcji powiązane są kosztami wytworzenia i zakupów które są aktualizowane przez dział zakupów i odnoszą do aktualnych cen.

 

Pracownik produkcji

W przypadku prostego procesu produkcyjnego sprawdzi się mechanizm kompletacji, który automatycznie generuje dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia towarów na podstawie przewodników technicznych. Rejestracja czasu pracy i czasu poświęconego na zadania może odbywać się poprzez panele dotykowe lub czytniki kodów kreskowych. System WorkPlan pozwala do minimum ograniczyć konieczność wypełniania różnych dokumentów papierowych.

 

Magazynier

Obrót w magazynie odbywa się na podstawie informacji zawartych w systemie. Elementy do przyjęcia na magazyn widoczne są w systemie już po wysłaniu zamówienia do dostawcy. Dokumenty PZ, WZ, czy inwentaryzacje mają swoje odniesienie do faktycznego stanu magazynu w powiązaniu z zleceniami.

 

Zakupowiec

System pozwala powiązać informacje o zakupach z kosztami dla konkretnych zamówień. Dzięki obsłudze zapytań o cenę można w łatwy sposób wybrać najlepszego dostawcę według założonych kryteriów. Historia tych zapytań przechowywana jest w jednym miejscu i powiązana z historią kontaktów z dostawcami. Realizacja zamówień i przygotowanie potrzebnych dokumentów odbywa się tak samo jak w przypadku zapytań o cenę z poziomu systemu i zapewnia spójność danych oraz pozwala w szybki i sprawny sposób realizować codzienne zadania.

 

Fakturzysta

System pozwala na wystawienie faktury bez potrzeby przepisywania pozycji np. z zamówień. Faktury mogą być wystawiane na część zamówienia, wybrane pozycje, czy zaliczki. Z fakturami można powiązać schematy, harmonogramy i metody płatności, a następnie śledzić ich realizację. Automatycznie system jest w stanie określić jakie elementu zamówienia już zostały zafakturowane, a jakie jeszcze oczekują na zafakturowanie. Statusy faktur pozwalają zarządzać nimi w elastyczny sposób. Interfejs do systemów księgowych pozwala na szybkie wyeksportowanie informacji do systemu księgowego, zapewniając pełną wymianę informacji z systemami już funkcjonującymi w firmie.

 

Konstruktor

Przygotowując projekt i listy materiałowe dostarcza informacji do systemu ERP o komponentach które będą produkowane i jakie potrzebne są do tego materiały. Mając dostęp do narzędzi list materiałowych z poziomu WorkPlan może zaimportować lub stworzyć schemat projektu do realizacji w przewodniku technicznym.

 

Technolog

Uzupełnia informacje dostarczone przez konstruktora i innych pracowników w firmie o dane technologiczne odnośnie czasów obróbki i potrzebnych zasobów.