Surfcam 4/5 AxisHarmonogramowanieHarmonogramowanieUstawieniaWorkPlan

PDFPlanowanie i symulacje

WorkPlan eliminuje z harmonogramów zgadywanie terminów, dzięki czemu do klienta idzie rzetelna informacja o czasie dostawy.

  • Poprzez określanie listy zadań dla każdego zlecenia produkcyjnego
  • Poprzez użycie łatwych narzędzi do tworzenia i kopiowania sekwencji z innych zleceń wraz z logicznym procesowym kreatorem połączeń zależności pomiędzy zadaniami
  • Poprzez planowanie do przodu, planowanie wsteczne, czy w określonych ramach czasowych
  • Poprze łatwe w czytaniu wykresy Gantta
  • Poprzez analizę obciążenia dla zasobów lub usług do eliminacji wąskich gardeł
  • Poprzez optymalizację obciążenia i planowanie podwykonawstwa
  • Poprzez definiowanie znaczników, ważnych etapów projektu, kamieni milowych i informacji o każdym etapie projektu
  • Poprzez eksport zadań i zasobów do MS Excel, lub MS Project

System wyposażony jest w łatwe w użyciu graficzne narzędzia do łączenia zadań w logiczną całość. Cały przebieg można symulować w zależności od daty starty, końca czy przedziału czasu rezerwowanego na projekt. WorkPlan automatycznie wyznaczy harmonogram uwzględniając bieżące obciążenie zasobów aby uwzględnić terminy.

Zebrane informacje, prezentowane w postaci wykresów Gantta, mogą być eksportowane do MS Excel czy MS Project, lub nawet wysłane do klienta, jeśli jest taka potrzeba. Jeśli wymagane jest bardziej szczegółowe planowanie, można eksportować dane do zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS) w celu przygotowania kalkulacji uwzględniając skończone lub nieskończone możliwości i powrotnie importować rezultaty do WorkPlan.

Zapobieganie zatorom jest istotnym elementem wydajnej produkcji. Aby praca przebiegała płynnie harmonogram w WorkPlan pozwoli zdefiniować zadania produkcyjne w optymalnym przedziale czasu według dostępnych zasobów.

Można ustawić zakres czasowy i analizować obciążenie według usług (tj. przez typy zadań), lub według poszczególnych zasobów (tj. przez obciążenie maszyn lub stacji roboczych). Można przenosić zadania, przedłużać je lub nawet je dzielić. Dzięki temu można uniknąć przeciążenia zasobów zanim się pojawią.

WorkPlan umożliwia tworzenie informacyjnych znaczników, w każdym kluczowym miejscu projektu odnosząc się do dat, istotnych wydarzeń, terminów płatności, czy spotkań.