Produkcja seryjnaProdukcja seryjnaProdukcja seryjnaProdukcja seryjnaProdukcja seryjna

PDFWORKPLAN  |  Produkcja seryjna

Moduł „Produkcja Seryjna” systemu WORKPLAN dostarcza uzupełniające narzędzia dla firm produkujących zarówno narzędzia jak i produkty seryjne.

Umożliwia firmom to:

  • Poprzez produkcję seryjną na zamówienie lub magazyn wewnętrzny
  • Poprzez rejestrację dobrych i wadliwych/uszkodzonych ilości lub mas
  • Poprzez monitorowanie montażu lub postępu zadań i pozostałego czasu w oparciu o ilości już wyprodukowanej
  • Poprzez zarządzanie cyklem życia narzędzi (wewnętrzna produkcja narzędzi na potrzeby produkcji, przewidywanie serwisów, napraw i podobnych)
  • Poprzez planowanie dat przyszłych serwisów używając przedziałów czasowych lub liczby wykonanych elementów