WORKPLAN | Wdrożenie

VERASHAPE posiada sprawdzoną, niezawodną procedurę wdrożenia swoich rozwiązań w tym również schematy migracji istniejących danych i sposoby bezproblemowej integracji z innymi systemami.

 
Doświadczeni liderzy projektów ze strony VERASHAPE pracują z klientami w celu uzgodnienia ścieżki realizacji celu, minimalnej ingerencji w bieżące procesy, czasu wdrożenia, kosztów i zakłóceń w działalności.
 
Czas realizacji to zazwyczaj kilka tygodni, w porównaniu do innych kilkumiesięcznych wdrożeń. Podstawowe zadania mogą być zarządzane już od pierwszego dnia uruchomienia WORKPLAN.