WORKPLAN-System-erp-dla-warsztatow-firm-produkcyjnych-przedsiebiorstw WORKPLAN_wyceny-szczegoly WORKPLAN_wyceny-szczegoly_latwy-podglad WORKPLAN_wycena-analiza-czasu-i-kosztow WORKPLAN_wycena-i-podglad-etapow-produkcji-szczegoly

WORKPLAN | Korzyści

Producenci elementów niestandardowych i części opartych na projektach często mają trudności ze znalezieniem odpowiedniego systemu ERP dostosowanego do ich unikalnych potrzeb, które największy nacisk kładzie na specyfikę zadania lub projektu. Wiele złożonych systemów ERP utrudnia małym i średnim producentom złożone procesy. Elastyczność i zdolność dostosowania WORKPLAN to jego największa siła, ponieważ daje użytkownikom możliwość precyzyjnego zarządzania ich pracą.

 

Zapytaj o wycenę ERP dla swojej firmy

 

WORKPLAN jest łatwy w użyciu, z przyjaznym interfejsem użytkownika, który zawsze zachowuje tę samą spójność i proces. Główną zaletą WORKPLAN jest to, że wystarczy wprowadzić swoje dane raz, i nie ma konieczności powtarzania ich wielokrotnie. WORKPLAN umożliwia dalsze korzystanie ze znanego, istniejącego oprogramowania księgowego, dzięki czemu Twoja firma może szybciej czerpać korzyści z korzystania z programu MES.

WORKPLAN ma wiele zalet dla warsztatów, producentów niestandardowych i firm na zamówienie, takich jak:

Skalowalność: WORKPLAN jest w pełni skalowalny i modułowy, aby dopasować się do Twoich obecnych i przyszłych potrzeb biznesowych. Solidna baza danych WORKPLAN może wydajnie obsługiwać małe lub duże dane biznesowe. Zawiera podstawowe moduły wymagane we wszystkich standardach biznesowych, a zaawansowane moduły, takie jak harmonogramowanie, jakość lub zarządzanie w czasie rzeczywistym, można wdrożyć na późniejszym etapie.

Wielu użytkowników: WORKPLAN nie ogranicza tworzenia kilku użytkowników, jak inne systemy ERP. Jedynym ograniczeniem jest liczba jednoczesnych lub jednoczesnych użytkowników, ale nie łączna liczba użytkowników.

Łączność: Dostęp do WORKPLAN można uzyskać z dowolnego komputera podłączonego do swojego serwera za pośrednictwem sieci lub VPN.

Smartfony i tablety: dostęp do plików i danych w podróży, z dowolnego miejsca, za pośrednictwem smartfona lub tabletu.

Narzędzia: WORKPLAN zawiera narzędzia do automatycznych funkcji, takich jak tworzenie kopii zapasowych bazy danych lub wykonywanie złożonych obliczeń wsadowych w nocy.

WORKPLAN zawiera kilka głównych modułów, modułów dodatkowych, interfejsów i narzędzi, które są wymienione poniżej:

WORKPLAN Główne Moduły:

 • Zarządzanie ofertami i wersjami
 • Tworzenie zleceń pracy / sprzedaży, budżety, zarządzanie indeksami
 • Zakupy i zapytanie ofertowe
 • Ręczny menedżer czasu
 • Infomanager

Dodatkowe moduły i narzędzia:

 • Dane w czasie rzeczywistym (czasy pracowników, urlopy, nadgodziny, przerwy, kalendarz)
 • Śledzenie czasu w sieci
 • Zarządzaj stanami magazynowymi i fizycznymi inwentaryzacjami
 • Prognozuj potrzeby w zakresie przepływów pieniężnych i oceniaj wyniki biznesowe za pomocą wskaźników KPI
 • Śledź problemy z jakością, powiązane koszty, analizy
 • Zarządzanie szansami sprzedaży i planowanie działań przedsprzedażowych
 • Możliwość zarządzania wieloma lokalizacjami w celu zarządzania różnymi strategicznymi obszarami biznesowymi tej samej firmy
 • Produkcja części: zarządzaj dobrymi i odrzuconymi częściami
 • Planowanie: symuluj zadania i zobacz, jak zasoby są ładowane w ramach czasowych lub w różnych scenariuszach

WORKPLAN główne interfejsy:

 • Importuj dowolne zestawienia komponentów bezpośrednio z danych CAD
 • Interfejs do Twojego systemu księgowego lub systemów płacowych
 • Importuj ukończone czasy z systemów zewnętrznych do WORKPLAN
 • Zarządzanie listą płac musi płacić za normalny czas, nadgodziny, nieobecności za pośrednictwem systemów innych firm
 • Natywny interfejs WORKXPLORE, przeglądarka do analizy drzew montażowych danych CAD

WORKPLAN narzędzia uzupełniające:

 • Narzędzie do tworzenia kopii zapasowych bazy danych
 • Obliczenia Nightly Batch