Zakupy i magazynZakupy i magazynZakupy i magazynZakupy i magazynZakupy i magazynZakupy i magazynZakupy i magazynZakupy i magazyn

PDFZakupy i magazyn

WorkPlan pozwala na przygotowanie zamówień wymaganych komponentów potrzebnych do produkcji – uwzględniając surowce, standardowe dostawy i usługi zlecone – bez konieczności przełączania się do innej aplikacji.
  • Poprzez zintegrowany moduł zakupów
  • Poprzez efektywne zarządzanie zapytaniami ofertowymi
  • Poprzez zarządzanie poddostawcami
  • Poprzez automatyzację przygotowania dokumentów z dostawcami
  • Poprzez utrzymanie minimalnych zapasów
  • Poprzez definicję ilości zastrzeżonych
  • Poprzez pełną identyfikowalność
  • Poprzez efektywne zarządzanie zapasami

Można zdefiniować minimalny poziom zapasów dla standardowych komponentów, a następnie sprawdzić czy wszystkie części są na stanie. Można również sprawdzić w którym magazynie zostały zastrzeżone i jakie ilości należy zamówić.

WorkPlan automatyzuje tworzenie dokumentów związanych z dostawcami, takimi jak zapytania ofertowe, zamówienia i wpływy dostaw w całym procesie.

Z WorkPlan mamy pełną widoczność i możliwość śledzenia zapasów i zakupów przez co możemy skutecznie zarządzać zasobami.