Oferty Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

PDFZapytania ofertowe

Tak jak precyzyjna oferta jest kluczem do wysokiej rentowności pracy, tak rozwiązania WorkPlan są zaprojektowane do szybkiego tworzenia precyzyjnych ofert cenowych.

  • Poprzez korzystanie z doświadczeń poprzednich projektów i zleceń, lub wcześniej przygotowanych ofert
  • Poprzez analizę projektów CAD i podgląd informacji z systemów CAM
  • Poprzez import list materiałowych z dowolnego systemu zewnętrznego
  • Poprzez użycie przygotowanych arkuszy kalkulujących cenę
  • Poprzez zastosowanie charakterystycznych kryteriów dla nowego projektu/zlecenia dla przyśpieszenia procesu
  • Poprzez tworzenie plików w formacie MS Word i PDM bezpośrednio z WorkPlan do bezpośredniego wysłania poprzez e-mail

Systemowy moduł “Kosztorysant” pozwala zdefiniować parametry usługi, zadania lub projektu poprzez dodanie “Charakterystycznych kryteriów technicznych”,  które użyte w poprzednich projektach posłużą do opracowania nowej oferty, poprzez ich skopiowanie i edytowanie.

Dla jeszcze większej precyzji możesz analizować dane z systemów CAD poprzez zintegrowany moduł analiz. Narzędzie to pobiera dane z zewnętrznego systemu, osadzając dane bezpośrednio przy informacjach dotyczących zapytania ofertowego, uwzględniając wymiary, objętość, powierzchnię i wiele więcej. Można nawet dodać plik CAD bezpośrednio do danych zapytania. Bezpośredni interfejs WorkNC CAM pozwoli użytkownikowi zbieranie szacunkowych informacji odnośnie czasu obróbki detalu.

Można nawet, wedle potrzeby, zintegrować wysokowydajną przeglądarkę WorkXPlorer 3D w celu prowadzenia zaawansowanych analiz modeli 2D i 3D nawet jeśli są to bardzo duże i obszerne pliki.

Oprócz możliwości tworzenia ofert poprzez wprowadzanie danych do systemu przy użyciu przyjaznych użytkownikowi formularzy, są jeszcze dwie dodatkowe metody, przydatne podczas przygotowywania wycen w oparciu o przewodniki techniczne dla usług lub projektów. Zawierają one listę powiązanych zadań i potrzeb materiałowych:

Jeśli dostępne są listy materiałowe utworzone w zewnętrznych systemach CAD, można użyć zaawansowanych list materiałowych z poziomu WorkPlan do importowania ich wraz z wszystkimi informacjami o elementach (wymagania techniczne czy wymagane ilości).

Można również używać przygotowanych arkuszy kalkulacyjnych Excel – WorkPlan wyśle charakterystyczne kryteria techniczne, gdzie czas zadań i koszty materiałowe będą liczone automatycznie jako wynik kalkulacji w arkuszu.