CzasCzasCzasCzasCzas

PDFZarządzanie czasem

WorkPlan umożliwia zbieranie danych w czasie rzeczywistym. Dla każdego zadania jest możliwość rejestracji rzeczywistego czasu pracy maszyny i pracownika

  • Poprzez kontrolowanie wszystkich harmonogramowanych prac, przerw, powtarzalnych cykli i zmian
  • Poprzez rejestrowanie za pomocą ekranów dotykowych, kodów kresowych
  • Poprzez wykorzystanie ekranu podglądu pracy warsztatu gdzie prezentowane są zadania w czasie rzeczywistym realizowane przez każdą maszynę i pracownika
  • Poprzez ustawienie czasów pracy  pracowników i ich nieobecności, zasad czasu wolnego i świąt
  • Poprzez bezpośrednie połączenie z interfejsem systemu płacowego

Można to zrobić przy pomocy kodów kreskowych, ekranów dotykowych lub ręczne wpisywanie danych.

Podczas korzystania z ekranów dotykowych pracownicy są w stanie zarejestrować czas i obecność, oraz kiedy rozpoczęli i zakończyli dane zadanie. Pracownik morze wybrać „zasób” (maszynę lub stacje roboczą) i zobaczyć wszystkie zadania które mogą być przez ten zasób wykonane, lub zadania powierzone w aktualnym harmonogramie.

W każdym momencie kierownik produkcji może otworzyć ekran podglądu warsztatu, gdzie w czasie rzeczywistym zobaczy jakie zadania są aktualnie realizowane przez każdą z maszyn we wszystkich działach produkcji.

Z WorkPlan można drukować kody kreskowe i użyć ich do rejestracji czasu poświęconego na zadanie. Można również importować czas ukończenia bezpośrednio z maszyny poprzez użycie narzędzi do importu plików XML.

Poprzez zarządzanie można ustawić czas pracy i nieobecności pracowników, zasady i liczniki nadgodzin, czy zasady pracy w święta i przekazać pełny rejestr do systemu wynagrodzeń.