InformacjaInformacjaInformacjaInformacjaInformacja

PDFZarządzanie informacją

Z rozwiązaniami WorkPlan wszystkie informacje, dokumenty i dane są przetrzymywanie i na bieżąco aktualizowane razem w ramach zintegrowanego systemu zarządzania plikami. Poprawa sposobu zarządzania informacją odbywa się:

  • Poprzez zapisywanie dokumentów w jednym miejscu i możliwość ich szybkiego przeszukiwania
  • Poprzez śledzenie i rejestrowanie wszystkich zmian w projektach i pracach
  • Poprzez szybkie przeszukiwanie wszystkich zgromadzonych informacji na temat wcześniejszych realizacji
  • Poprzez zapewnienie dostępu do odpowiednich informacji, odpowiednim osobom w odpowiednim czasie

Dostęp do informacji kontrolowany jest przez narzędzia administracyjne WorkPlan, z tego poziomu przydziela się uprawnienia użytkownikom w zakresie dostępu do informacji i możliwości wprowadzania i modyfikowania informacji. Dzięki temu przy użyci tej samej bazy danych można zarządzać wieloma aspektami w firmie.

Narzędzia łatwego dostępu prezentują informacje w postaci drzewa co pozwala na szybki dostęp do każdej powiązanej informacji i łatwe sortowanie według potrzeb na przykład według klientów, zapytań, ofert, zadań, informacji CAD czy innych, dzięki czemu skutecznie można śledzić dane i wszystkie załączone pliki zawarte w każdym module. W łatwy i szybki sposób można poruszać się pomiędzy powiązanymi obiektami.

WorkPlan wyposażony jest w łatwe w użyci narzędzia do filtrowania co pozwala na szybkie sortowanie i wyszukiwanie informacji. Filtry mogą być tworzone w oparciu o charakterystyczne kryteria techniczne, a następnie zapisane do późniejszego użycia. Tak więc gdy pojawi się nowe zapytanie ofertowe, można szybko znaleźć wszelkie dotychczasowe zlecenia, czy zapytania i jednym kliknięciem skopiować je i zmieniać w razie potrzeby.

WorkPlan może automatycznie utworzyć strukturę domyślnych folderów i plików dla każdego ze zleceń, czy projektów.

Modyfikacje są powszechne w trakcie życia każdego projektu czy zlecenia. W odróżnieniu od innych systemów ERP, czy narzędzi do zarządzania, WorkPlan z strukturą bazy danych pozwala zapisać każdą zmianę i wartości kosztorysu i śledzić koszty. Jest to do zarządzania modyfikacjami, po procesie sprzedaży, czy prac naprawczych i pozwala firmom na zapewnienie zgodności z normami ISO lub wymaganiami w zakresie identyfikowalności.

WorkPlan oferuje również inne inteligentne narzędzia zarządzania informacją, takie jak alarmy, wewnętrzna poczta i elektroniczne przypomnienia aby upewnić siebie i wszystkie zaangażowane osoby w projekt, że wiedzą o ważnych datach, wydarzeniach i działaniach.