WynikiWynikiWynikiWynikiWyniki

PDFZarządzanie wynikami

WorkPlan prezentuje inteligentny sposób podejścia do biznesu. Pozwala zrozumieć i kontrolować wyniki biznesowe w czasie rzeczywistym.

  • Poprzez kluczowe wskaźniki wydajności
  • Poprzez optymalizację przepływów pieniężnych
  • Poprzez śledzenie wydajności dostawców i kooperantów
  • Poprzez indywidualny generator raportów

Z WorkPlan można zdefiniować niestandardową listę „Kluczowych wskaźników wydajności”, co pozwala na monitorowanie wydajności dla wielu zmiennych – na przykład liczbę ofert wysłanych w przedziale czasu, poziom wykorzystania maszyn, czy absencję pracowników. Wskaźniki te mogą być przedstawione jako wykres przedstawiający bieżące prognozy, lub czy nie mijasz się z rynkiem.

System pozwala również na łatwe generowanie spersonalizowanych raportów do własnych potrzeb.

Jak przepływ gotówki jest siłą napędową każdej firmy, tak WorkPlan zapewnia dobrą widoczność zapotrzebowania na poziomu gotówki na nadchodzące tygodnie. Korzystanie z systemowych narzędzi prognozowania przepływów pieniężnych można zobaczyć plan płatności dla dostawców i wpływów od klientów.

Z narzędziami podsumowań w WorkPlan kompletna techniczna i finansowa informacja jest dostępna w czasie rzeczywistym dla każdego zadania czy projektu na każdym etapie realizacji. Można śledzić wszystkie zadania, dostawy, podwykonawców i inne.

Czytelność podsumowań podkreśla rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi a szacowanymi kosztami, dzięki czemu w trakcie trwania zlecenia widzisz czy zarabiasz czy tracisz pieniądze.