Produkty

WORKPLAN_system do zarządzania zleceniami MES ERP dla branży produkcyjnejW dzisiejszym świecie producenci na rynku produkcji jednostkowej są przyzwyczajeni do ciągłej konkurencji i bardzo wyrównanej jakości. Globalizacja i innowacje sprawiły,że coraz bardziej agresywna konkurencja i wymagający klienci podnoszą poprzeczkę. Sprawy nie ułatwia dostęp do wykwalifikowanej kadry.

Dostarczając jako pierwszy dobrą ofertę, wyprzedzasz konkurencję. Aby pozostać w czołówce należy podnosić jakość, przy zoptymalizowanych kosztach w kontrolowanym czasie dostawy – i tak cały czas. W tym celu należy odpowiednio zarządzać i dystrybuować wszystkie dostępne zasoby.
 
Organizowanie i planowanie zasobów przedsiębiorstwa jest często postrzegane jako duża inwestycja, która nie zawsze się zwraca. Jest tak dlatego, że większość systemów ERP przejmuje kontrolę nad środowiskiem, od sprzętu po wszystkie codzienne procesy, bez zrozumienia Twoich kluczowych potrzeb.
 
W tym właśnie miejscu WORKPLAN jest inny: to oprogramowanie zostało opracowane w taki sposób, aby podążać za specyficznymi wymaganiami z twojej branży i obszaru produkcji. Zakresy czasowe, siła robocza, zasoby i przepływ gotówki: dzięki tym elementom WORKPLAN optymalizuje proces zarządzania zasobami dając Ci pełną kontrolę.
 
 
 

Zapytaj o wycenę ERP dla swojej firmy

 

WORKPLAN

WORKPLAN to oprogramowanie do zarządzania zleceniami MES / ERP, dedykowane szczególnie dla warsztatów produkcyjnych oraz wytwórców prototypów, elementów niestandardowych i pod zamówienie. WORKPLAN został zaprojektowany, aby zautomatyzować i pomóc w zarządzaniu procesami biznesowymi firmom o profilu produkcyjnym.

WORKPLAN | Korzyści

Producenci elementów niestandardowych i części opartych na projektach CAD często mają trudności ze znalezieniem odpowiedniego systemu ERP dostosowanego do ich unikalnych potrzeb, który główny nacisk kładzie na specyfikę zadania lub projektu. Wiele złożonych systemów ERP utrudnia małym i średnim producentom złożone procesy. Elastyczność i zdolność dostosowania WORKPLAN to jego największa siła, ponieważ daje użytkownikom możliwość precyzyjnego zarządzania ich pracą.

WORKPLAN | Planowanie i symulacje

WORKPLAN umożliwia planowanie w oparciu o ustalone priorytety i dostępność zasobów. Umożliwia przeprowadzenie symulacji dotyczącej przyszłych lub przeszłych prac lub dowolnie wybranego okresu. WORKPLAN umożliwia korzystanie z wykresów GANTTA, aby zoptymalizować obciążenie maszyn pracą, zmniejszyć wąskie gardła, kontrolować etapy zlecenia i dotrzymywać terminów.

WORKPLAN | Zakupy i magazyn

WORKPLAN zapewnia pełne zarządzanie zakupami i funkcjami zarządzania zapasami, w tym składanie zapytań ofertowych, tworzenie zamówień zakupu, odbiór materiałów do fakturowania dostawcy. Oprogramowanie generuje również raporty w czasie rzeczywistym dotyczące zapasów niezbędnych w ramach projektów i śledzenie ich pozycji magazynowej w systemie.

WORKPLAN | Zarządzanie czasem

Zarządzaj i śledź czas spędzony na projektach dzięki funkcjom zarządzania czasem WORKPLAN. Dane można wprowadzać z ekranów dotykowych, stacji roboczych, czytników kodów kreskowych czy kart czasowych.

WORKPLAN | Zarządzanie jakością

Moduł WORKPLAN Quality umożliwia osobne śledzenie czasu i kosztów związanych z problemami jakościowymi. Ten moduł może być używany nie tylko do śledzenia wymagań ISO, ale także do oceny dostawców i wielofunkcyjnej jakości produktów.

WORKPLAN | Dodatkowe moduły

WORKPLAN posiada dodatkowe narzędzia powiązane z podstawowymi modułamim które pozwalają łatwo wyodrębnić wszystkie istotne informacje za pomocą dostosowywalnych ekranów i widoków. Narzędzia takie jak Myfiltermaker, MyDataselection, konfigurowalna strona startowa użytkownika, menu analizy, zaawansowana lista materiałów, opcja obsługi wielu witryn i przepływ finansowy codziennie monitorują listę zadań do wykonania.

WORKPLAN | Interfejsy

WORKPLAN udostępnia opcjonalne interfejsy w celu usprawnienia zaawansowanych zadań wymaganych w niektórych firmach, takie jak interfejs księgowy i płacowy. WORKPLAN korzysta z certyfikacji SAP i może być łatwo wdrażany i komunikowany z SAP za pomocą sprawdzonych i certyfikowanych scenariuszy. Agent XML pozwala na dużą elastyczność w imporcie lub wymianie danych z innymi systemami, takimi jak dedykowane szczegółowy system Planowania.